• Перша спеціальнысть в Україні

  "Інтернет речей"

  освітня програма розроблена з провідними ІТ компаціями

 • Національний університет «Львівська політехніка»
  Кафедра: Комп'ютеризовані Системи Автоматики

 • Посвята в студенти на Львів ІТ Арені

  Перший набір студентів з 2016 року

 • Гарвард і Стенфорд у Політехніці:

  кафедра КСА бере участь у пілотному проекті зі змішаного навчання

I

1-й рівень – бакалавр за напрямом


Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології


Спеціалізація: Системна інженерія (Інтернет речей)


Кваліфікація: Бакалавр з комп’ютерних наук та інформаційних технологій за спеціалізацією системна інженерія


100 місць!

+ стипендії від ІТ-кластеру

II

2-й рівень – магістр за двома спеціальностями:


(122) Магістр зі комп'ютерних наук та інфор-маційних технологій за спеціалізацією комп’ютерні системи управління рухомими об’єктами (автомобільний транспорт)


(151) Магістр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій за спеціалізацією комп’ютеризовані системи управління та автоматика


ЧОМУ IOT?

Робота в ІТ. Програма створена фахівцями для фахівців. Ми готуємо практиків, які потрібні ІТ-компаніям. Ми хочемо, аби після випуску ти долучився до команди експертів. Тому ми зробили програму орієнтованою на ринок, тренди та унікальні знання.


Стажування у компаніях Lviv IT Cluster. Студенти матимуть доступ до найкращих ІТ-компаній міста, із міжнародним досвідом та новітніми проектами. Cтуденти тестуватимуть власні знання на практиці і тісно співпрацюватимуть із фахівцями компаній над проектами.


Іноземна мова та бізнес-середовище. Професіонали навчать тебе вирішувати реальні бізнес-проблеми та допоможуть порадами у кар’єрі. А ще ти вдосконалиш свою англійську, аби з легкістю спілкуватися з іноземними клієнтами у міжнародному середовищі.


Попит на фахівців. Наша програма – перша в Україні, що дозволить тобі стати затребуваним та потрібним в ІТ-галузі. Компанії уже працюють із ІоТ і потребують нових професіоналів. Стань тим фахівцем, який потрібен країні та світовому бізнесу!


ЩО ТАКЕ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ?

Інтернет речей (Іnternet of Things – IoT) перетворює звичні для нас речі у нові пристрої, створюючи як розумні годинники, так і розумні міста. Він під’єднує далекі від Інтернету засоби до мережі та надає їм нові функції. Недарма чекаємо понад 50 мільярдів таких пристроїв уже за кілька років!


Термін “Інтернет речей” (або англійською “Internet of Things”, скорочено – ІоТ) вперше було сформульовано в кінці ХХ-го століття, у 1999 році. Це концепція комунікації об’єктів (“речей”), які використовують технології для взаємодії між собою та з навколишнім середовищем. Також ця концепція передбачає виконання пристроями певних дій без втручання людини. Таким чином, всі пристрої в будинках, в автомобілях, на користувачеві виконують обробку інформації, її аналіз та обмін між собою та, залежно від результатів, приймають рішення і виконують певні дії.


Сфера ІоТ – один із головних світових трендів. Старі-добрі пристрої стають частиною Інтернет мережі і виконують нові функції. Недарма цю галузь вважають рушієм 4-ї індустріальної революції, яка зараз триває у світі. Експерт ІоТ – людина, яка творить майбутнє. Стань ним із нашою програмою!


ЦІЛІ ПРОГРАМИ

Наша мета – підготувати профільних спеціалістів із практичними знаннями сфери, стажуванням в ІТ-компаніях, професійною англійською та майбутнім в ІТ-бізнесі. Завдяки спільній роботі учасників Lviv IT Cluster та Національного університету “Львівська політехніка” ми запускаємо бакалаврську програму “Інтернет речей”!


Ми поставили мету – підготувати фахівця, який зможе:


- Створити розумний пристрій

- З’єднати розумні пристрої в цілісну систему

- Реалізувати обмін інформацією між такими пристроями

- Запрограмувати пристрої для взаємодії із довкіллям

- Розробити програмне забезпечення для інтеракції споживачів та розумних пристроїв із використанням комп’ютерів, планшетів та мобільних телефонів

- Доносити інформацію до споживача у найдоступнішій формі.


Що вивчатимуть студенти?


Уже з першого курсу ми навчатимемо студентів профільним дисциплінам. При наповненні кожного предмету використані програми провідних технічних університетів – MIT, Berkley, Harvard University. Наприклад, курс «Алгоритмічні мови і програмування, ч.1» базуватиметься на програмі предмету «Introduction to Computer Science (CS50)» Гарвардського університету, який вважається одним з найкращих у світі. Так само з перших днів навчання студенти опановуватимуть навички командної роботи та проведення ефективних презентацій за допомогою предмету «Командна робота та ораторське мистецтво». Третина предметів – це абсолютно нові дисципліни, які будуть викладатись із залученням ІТ-фахівців для проведення лекцій, лабораторних та практичних занять.


БАКАЛАВР

Володіє знаннями з математики, фізики, іноземної мови, інженерної графіки, обчислювальної техніки і програмування, електротехніки, електроніки і мікропроцесорної техніки, проектування систем автоматичного управління, економіки, охорони праці, організації виробництва. Бакалавр уміє вирішувати практичні завдання, пов'язані із: розробленням, створенням, ремонтом і експлуатацією засобів і систем автоматики, програмуванням засобів обчислювальної техніки, проектуванням систем управління. Може займати посади керівника в підрозділах з обслуговування комп’ютеризованих систем автоматики; брати участь у розробці програмного і апаратного забезпечення систем керування; працювати в науково-дослідних, проектно-конструкторських інститутах та на підприємствах електротехнічного, радіоелектронного і приладобудівного профілів.


Система інженерія (інтернет речей). Карта курсу:

1 Курс

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумк. контролю
Іноземна мова за професійним спрямуванням 6 екзамен
Історія державності та культури України 4 екзамен
Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 екзамен
Філософія 3 екзамен
Політологія 3 диф. залік
Лінійна алгебра та аналітична геометрія 4 екзамен
Дискретна математика 6 екзамен
Математичний аналіз 10 екзамен
Фізика 8 екзамен
Диференціальні рівняння 3 диф. залік
Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика 5 екзамен
Алгоритмізація та програмування 13 екзамен
Електротехніка та електроніка 3 диф. залік
Комп’ютерна графіка 4 диф. залік
Системний аналіз 4 екзамен
Чисельні методи 4 диф. залік
Математичні методи дослідження операцій 4 екзамен

2 Курс

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумк. контролю
Організація баз даних та знань 4 залік
Веб-технології та веб-дизайн 4 екзамен
Комп’ютерні мережі 4 екзамен
Операційні системи 4 диф. залік
Технології захисту інформації 5 екзамен
Основи цифрової обробки сигналів 5 екзамен
Основи охорони праці та безпека життєдіяльності 3 диф. залік
Інтелектуальний аналіз даних 4 екзамен
Методи та засоби штучного інтелекту3.5екзамен
Управління ІТ-проектами3 диф. залік
Вступ в спеціальність 3 диф. залік
Командна робота і презентаційні навички 3 диф. залік
Комп'ютерна електроніка 4екзамен
Теорія інформації та кодування 4 екзамен
Мікроконтролери, ч.1 6 екзамен
Цифрова схемотехніка 6 екзамен
Практика за темою бакалаврської програми 4.5 диф. залік
Виконання бакалаврської програми 9
Захист бакалаврської роботи 3

3,4 Курс, Вибірковий блок 01 – Інтернет речей
3,4 Курс, Вибірковий блок 02 – Комп’ютерні системи управління рухомими об’єктами (автомобільний транспорт)

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумк. контролю
Хмарні технології 3 диф. залік
Програмування мобільних додатків 4 екзамен
Мікроконтролери, ч2 5 екзамен
Сенсори і виконавчі механізми 4 екзамен
Проектування електронних схем та друкованих плат 3 диф. залік
Аналітичні та нереляційні бази даних 5 екзамен
Інтерфейси та протоколи передачі даних 4 екзамен
Проектування інтернет речей 4 диф. залік
Документування програмного забезпечення та шаблони проектування 4 диф. залік
Мікроекономіка в ІТ-галузі 3 диф. залік
Конструювання та надійність інтернет речей 4 диф. залік
Основи робототехніки 5 екзамен
Користувацькі інтерфейси 4 екзамен
Платформи інтернету речей 4 екзамен
ІТ-право 3 диф. залік
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумк. контролю
Аналогова мікросхемотехніка 5 екзамен
Первинні перетворювачі та виконавчі елементи комп'ютерних систем 5 екзамен
Автоматизоване проектування електронних схем 4 диф. залік
Мікроконтролери, КП 3 диф. залік
Комп'ютерні мережі, КР 2 диф. залік
Мікропроцесорні системи автомобільного транспорту 5 екзамен
Теорія автоматичного керування 5 екзамен
Основи збору, передавання та обробки інформації 4 диф. залік
Аналогова мікросхемотехніка, КП 3 диф. залік
Проектування комп'ютерних систем рухомих об'єктів 5 екзамен
SCADA-системи 5 екзамен
Контролери систем керування рухомими об’єктами 5 екзамен
Контролери систем керування рухомими об’єктами, КП 3 диф. залік
Теорія автоматичного керування, КР 2 диф. залік
Цифрові системи керування 3 диф. залік

Магістр

Компетентний в аналогічних областях техніки і діяльності, що і бакалавр, але на більш високому рівні знань і умінь в області інженерної творчості, методики теоретичних і експериментальних досліджень, розробки і проектування сучасних систем управління автоматики, сучасних комп’ютерних методів аналізу та проектування електронних засобів, цифрових системи керування, методів та засобів моделювання об’єктів і систем, цифрових методів обробки сигналів і зображень, засобів автоматизації вимірювань, контролю і діагностики стану об’єктів, алгоритмічного та програмного забезпечення комп’ютеризованих систем керування, проектування та програмування мікропроцесорних пристроїв автоматики, схем управління, зокрема на сигнальних процесорах та перетворювачів форм інформації для систем контролю. Визначальною особливістю є також психолого-педагогічна підготовка магістра.


Аспірант

Студенти, які успішно навчаються, беруть безпосередню участь у наукових дослідженнях та розробках і мають можливість продовжити навчання та наукову роботу в аспірантурі за спеціальністю "Комп’ютерні системи та компоненти" (шифр 05.13.05). Спеціальність охоплює проблеми створення ефективного інструментального забезпечення інформаційних технологій: організацію принципово нових і вдосконалення існуючих комп’ютеризованих та комп’ютерних систем і мереж, їх апаратних та програмних засобів, розподілених комп’ютерних систем, методів та засобів реалізації комунікацій в них; науково-технічні дослідження та розробки в галузі первинних і вторинних системних перетворень інформації, аналогових, гібридних та цифрових компонентів комп’ютерних систем, методів та засобів опрацювання знань та природомовних інформаційних об’єктів.


Контакти

Номер(и) телефону:


+38(032) 258-24-64


+38(032) 258-21-97


E-mail: ksa@lp.edu.ua


Керівництво:


Завідувач кафедри:


д.т.н., проф.Наконечний Адріан Йосипович


Заступник завідувача кафедри:


к.т.н., доц. Вітер Олександр Сергійович


Розташування:


вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 601


^ Наверх